ครอบครัวยุคใหม่กับของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ

ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ

ปัจจุบัน ในโลกของเรามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่แปลกใหม่ขึ้นมามากมาย จากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้มนุษย์นำเอากรรมวิธีและแนวคิดในการผลิตสิ่งของมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย หนึ่งในผลงานอันสร้างสรรค์ดังกล่าวที่เป็นที่พบเห็นได้โดยทั่วไปก็คือ ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ

            เราจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้ในตลาดมีการวางขายของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการขายทางหน้าร้าน หรือการขายผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ในบรรดาสินค้าดังกล่าวต่างมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าทางด้านรูปลักษณ์ ประโยชน์ วิธีการใช้ ตลอดจนราคาของสินค้านั้น ๆ ในการเลือกซื้อของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการนอกจากขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของตัวเด็กแล้ว ยังขึ้นอยู่กับแนวคิดและทัศนคติของพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็ก ๆ ด้วย เนื่องจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง แต่ละท่านล้วนมีแนวคิด มุมมอง และทัศนคติในการเลี้ยงดูอบรมเด็กที่แตกต่างกันออกไป บางท่านมองของเล่นเด็กเป็นสิ่งเสริมสร้างความบันเทิงทางจิตใจ บางท่านมองของเล่นเด็กเป็นเครื่องมือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาอยู่กับของเล่นเหล่านั้น ในขณะที่บางท่านมองว่าของเล่นเด็กนั้นมิใช่มีไว้เพียงเพื่อเล่น หากแต่ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย

            ของเล่นเด็กจำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้แตกต่างกันออกไป มีทั้งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว การทรงตัว และยังมีของเล่นเด็กบางประเภทที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านระบบประสาทและสมอง ฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิด ได้ฝึกวางแผน ฝึกคำนวณในขณะที่เล่นของเล่น ซึ่งของเล่นประเภทดังกล่าวนอกจากจะทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินแล้ว ยังทำให้เด็กได้เรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการดังกล่าวได้อีกด้วย ข้อสำคัญคือ พ่อแม่และผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใหญ่และรู้จักตัวตนของเด็กดีที่สุด จะต้องมีหน้าที่ช่วยชี้แนะ แนะนำ ตลอดจนให้ความรู้แก่เด็กในการเลือกซื้อของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะเด็กในแต่ละช่วงวัยต่างก็มีความคิดและพัฒนาการที่แตกต่างกันไป การเล่นของเล่นเด็กเพื่อเสริมพัฒนาการจึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวด้วย

            ดังนั้น ในการเลือกซื้อของเล่นเด็กมาเพื่อเสริมพัฒนาการให้เด็กนั้น จะต้องอาศัยทั้งความพึงพอใจ ความสนใจใฝ่รู้ของตัวเด็กเอง ประกอบกับความดูแลเอาใจใส่ และการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย เมื่อบุคคลในครอบครัวให้ความใส่ใจแก่เด็กมากเพียงพอแล้ว ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาการให้แก่เด็กได้ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการเช่นกัน