Default

หลอดนีออน led ยาว
Factory lighting

หลักการทำงานของหลอดนีออน LED ที่คุณไม่ควรมองข้าม

หลอดนีออน LED นั้น เมื่อเปิดสวิตซ์ไฟใช้งานแล้ว กระแสไฟฟ้าจะแล่นสลับ AC ผ่านตัว Driver เพื่อเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ก่อนจะทำการจ่ายไฟเข้าตัวชิปของหลอดไฟ LED ซึ่งชิปตัวนี้จะประกอบไปด้วยตัวสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าประจุบวกชนิด P และสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าประจุลบชนิด N และรอยต่อของหลอดนีออน LED เมื่อกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านหลอดนีออน LED แล้ว ตัวนำขั้ว Anode จะไปดันไฟฟ้าประจุบวก และตัวขั้ว Cathode จะดันไฟฟ้าประจุลบ ให้มากระทบกันตรงจุดระหว่างรอยต่อของสารกึ่งตัวนำ P และ N ก็ให้เกิดแสงสว่าง ที่มาจากการคายของพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งแสงสว่างชนิดนี้มักจะเรียกกันว่า อิเล็กโตรลูมิเนสเซนต์ องศาของลำแสงหลอดนีออน LED แสงสว่างของหลอดไฟแต่ละชนิดนั้น มีลักษณะในการส่องกระจายออกมาไม่เหมือนกัน แต่ละหลอดนั้นจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันออกไป โดยหลอดนีออน LED ถือว่าเป็นหลอดไฟที่มีองศาของลำแสงที่กระจายออกมาแคบกว่าหลอดไฟชนิดอื่น ๆ แต่ข้อเสียนี้ กลับมีประโยชน์มากจนกลายเป็นจุดเด่นของหลอดไฟชนิดนี้เลย เนื่องด้วยระยะการกระจายแสงที่แคบ จะทำให้หลอดนีออน LED ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวสะท้อนแสงในการบังคับทิศทางของแสงเหมือนหลอดไฟนีออนแบบเก่า เพราะเหตุนี้จึงทำให้หลอดนีออน LED สามารถควบคุมทิศทางของแสงได้ง่ายกว่าหลอดไฟชนิดอื่น ๆ โรงงานหรือสถานที่ไหนที่ต้องการจำกัด […]

Read More